Auto
15.6°C
Data 2023-05-30 08:32:06
Lauke šiaurė: 11.9°C
-12 kWh
15.3°C
Kaminas 26.7°C
Užduota 45.1 °C
14.2°C
15.0°C
Rankinis OFF
Kolektorius 16.5°C
16.7°C
Boileris 58.7°C
Salionas 20.6 °C
Igno kambarys 20.6 °C
14.7°C
Kambarys prie virtuvės 20.6 °C
II a. sv.piet. 22.6 °C
Rankinis OFF
Karšto vandens magistralė 23.6°C
Vonia 22.0 °C
Auto
Auto
Auto
Mamos miegamasis 19.1 °C
OFF
Lauke pietryčiai: 21.5 °C
OFF
Laiptinė 17.7 °C
II a. virtuvė 22.4 °C
II a. sv.centr. 22.2 °C
II a. sv.šiaur. 22.0 °C
Užduota 37.0 °C
Kolektorius 22.1°C
OFF
OFF


CLOSE
MENU