Auto
18.3°C
Data 2023-09-28 01:41:07
Lauke šiaurė: 15.9°C
-10 kWh
17.1°C
Kaminas 29.9°C
Užduota 45.1 °C
16.9°C
17.6°C
Rankinis OFF
Kolektorius 18.5°C
19.4°C
Boileris 49.9°C
Salionas 21.6 °C
Igno kambarys 22.9 °C
16.8°C
Kambarys prie virtuvės 20.9 °C
II a. sv.piet. 22.2 °C
Rankinis OFF
Karšto vandens magistralė 25.2°C
Vonia 22.4 °C
Auto
Auto
Auto
Mamos miegamasis 19.4 °C
OFF
Lauke pietryčiai: 17.5 °C
OFF
Laiptinė 20.1 °C
II a. virtuvė 21.0 °C
II a. sv.centr. 22.0 °C
II a. sv.šiaur. 84.7 °C
Užduota 37.0 °C
Kolektorius 21.1°C
OFF
OFF


CLOSE
MENU